●●● رویای عبور●●●
 

thumb_HM-20131037464549432181414120994.5.

موضوعات مرتبط: قرآن ، اهل بیت ، ادبی ، عرفانی ، آثار هنری
[ چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 8:32 ] [ شکیبـا ]

صبر را معنا و مفهومی به نام زینب است 
احترام عشق هم از احترام زینب است  
داوری بنگر که در بیدادگاه شهر شام 
با حسین همدست گشتن اتهام زینب است
مشت را کرده گره با هیبت و احساس گفت 
این حسین فرمانده عالم، امام زینب است
گرچه بین بانوان زهرا مقام اول است
بعد زهرا رتبه ی برتر مقام زینب است.  

.موضوعات مرتبط: اهل بیت ، عرفانی ، آثار هنری
برچسب‌ها: صبر را معنا و مفهومی به نام زینب است
[ دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 11:13 ] [ شکیبـا ]

http://www.upsara.com/images/ldto_9.jpg

[ دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 9:7 ] [ شکیبـا ]

حالا که سرشار از شور و شوق زيارتيم 

 
وقت رفتن است و ما تحبس الدعا شده ايم  


.


موضوعات مرتبط: ادبی ، عرفانی ، آثار هنری
برچسب‌ها: تحبس الدعا
[ چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 8:26 ] [ شکیبـا ]

 

آمد... و واژگان نور میان کلام جهانیان جان گرفت  

و آسمان عشق در میان دوستان ایمان،  

باران آمد....  و هرم حضور آفتابی‌اش سلام و صلوات 

 را مهمان چشمان عاشقان کرد و حضور و رایحه سبز ایمان را تکرار ،...


برچسب‌ها: میلاد با سعادت مادر آب و آیینه و عشق
[ شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 13:42 ] [ شکیبـا ]

زیباترین متن و عکس میلاد حضرت فاطمه زهرا

[ شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 9:13 ] [ شکیبـا ]
[ شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 9:11 ] [ شکیبـا ]
 

بسم الله الرحمن الرحيم


نامت را
خدا
از قصد
گم کرد
ميان ِ خوبي ها ...
ميان ِ خوب ها ...
بعيد نبود اگر
امروز تو گمنام نبودي
طلبکار هم مي شديم !
.
.
.
.
.
براي نام رفته بود ... !
ــ
+‌دلنوشت


موضوعات مرتبط: ادبی ، عرفانی ، آثار هنری
برچسب‌ها: یک عاشقانه برای تو
[ دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 8:19 ] [ شکیبـا ]

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺏ ﺷﻨﺎﺧﺖ !
ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺯ 
ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ... ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻨطﻖ ﺷﺎﻥ ... ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺩﺏ ﺷﺎﻥ... ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﻭﺣﺸﺎﻥ ... ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺷﻌﻮﺭ ﺷﺎﻥ ... ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﺎﻥ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻬﺮﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .
ﮔﺎﻫﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ، ﻣﺎﺩﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ ، ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ
ﻣﻮﺩﺏ ﻭ ﻓﺮﻭﺗﻦ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺷﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻓﺮﻭﻣﺎﯾﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !!! 
ﻭﻟﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﯼ ﺭﻧﺠﯿﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ . ﺣﺎﻻ ﺗﺎﺯﻩ ﺁﻥ ﺭﻭﯼ ﻧﺎﻣﺒﺎﺭﮎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ 
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ ... ! ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﺩﺏ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺮﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ !
ﺍﺯ اﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺣﺬﺭ ﺑﺎﺷﯿﺪ !
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺍﻫﻞ ﺍﺩﺏ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺖ ها
ﺭﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺘﺶ ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﻭﺡ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﯽ ﻫﺎﯼ ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ...
ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﺩﺏ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻭ ﻧﺠﺎﺑﺖ ﺁﺩﻣﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﯿﺎﺯﻣﺎیید


برچسب‌ها: ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺏ ﺷﻨﺎﺧﺖ
[ دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 8:3 ] [ شکیبـا ]
[ دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 14:2 ] [ شکیبـا ]
                


[ یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 8:3 ] [ شکیبـا ]


برچسب‌ها: یا زهرا س
[ چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 8:34 ] [ شکیبـا ]

اَلسَّلامُ عَلَیْکِ یا فاطِمَةَ الزهرا(س)

هر دم به ضريح بي نشانت اي ماه
بسته ست دخيل، قلب من با هر آه

عمري ست تپش هاي دلم مي گويد:
«يا فاطمه اشفعي لنا عندالله» 
شهادت مظلومانه بي بی دوعالم تسليت بادبرچسب‌ها: شهادت مظلومانه بي بی دوعالم تسليت باد
[ چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 8:8 ] [ شکیبـا ]

[ شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 8:56 ] [ شکیبـا ]


برچسب‌ها: لبیک یا محمد ص
[ پنجشنبه دوم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 11:30 ] [ شکیبـا ]

وقتی صدای پای بهمن از کوچه پس کوچه های خاطره ها به گوش تو می رسدگویی شهیدانند که آمده اند برای بیعت دوباره برای هشدار و تذکر و بیداری . بهمن که از راه می رسدشهیدان پیمان نامه ی خونین شهادت را برای تجدید امضای تک تک ما می آورند تا فراموش نکنیم که باغبان لاله ها امام مهربان بود و سایبان لحظه ها، نگاهش هنوز هم نگران باغمان است. هر بهمن امام است که دوباره بر بال ملائک به دیدارمان می آید و کوچه های باغمان را پر از نسترن و نیلوفر می نماید. گام هایش همه جا یاس می کارد و گل محمدی به خانه ها هدیه می کند.
بهمن همیشه در راه است.
فرارسیدن ایام مبارک فجر طلیعه ی آزادی ملت و محو استبداد و واپس راندن استعمار، بر ملت بزرگ ایران مبارک باد.

عکسهای ویژه دهه فجر 22 بهمن

 
برچسب‌ها: مبارکباد این پیروزی
[ چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 8:47 ] [ شکیبـا ]

[ دوشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۳ ] [ 13:15 ] [ شکیبـا ]

[ دوشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۳ ] [ 12:57 ] [ شکیبـا ]
 تصویر یافت نشد
[ دوشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۳ ] [ 10:14 ] [ شکیبـا ]

 


یا الله یا الله یا الله... آنقدر به ما عزت و شرف ببخش ک بتوانیم حب دنیا را رها کرده و از شرف و آبروی اسلام و پیامبرمان دفاع کنیم یا الله.یا الله راضی نباش ک پیامبرمان اینگونه مورد تمسخر بی دینان و ملعونان قرار گیرد یا الله خسته و ناتوانیم یا الله توانمان ده بتوانیم سکوتمان را بشکنیم و از سید مخلوقات دفاع کنیم یا الله...اللهم آمین


[ دوشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۳ ] [ 9:55 ] [ شکیبـا ]
درباره وبلاگ

☼اینجـــا نگــارخــانـــه مــن اســت! جــایی بــرای خـــط خــطی هــای دلــــم... هیــــچ پستـــی حـــرف دلـــم را نمی زنـــد! مانـــده ام بیــن بغـــض و بغـــض ... دنیـــای مـــن دنیــای بــارانـــی اســـت! هــرچـــه کمتـــر بـدانـــی کمتـــر خیـــس خـواهـــی شـــد ... آن روز هـــا کــه بچـــه تـــر بـــودم ، وقتـــی بـــه " اللهـــم اغفـــر لــی کــل ذنـــب اذنــبتــه " دعـــایِ کمیــــل می رسیــــدم... بـــاران بـــود کــه مـــی بـــاریـــد! ایــن روزهــــا که بایـــد آدم تـــر شده باشـــم، اگـــر حـــالِ دعـــایی بـــاشــــد (کـــه نیــــست !!!!!!) ، .... دیـــگر "کیـــف تــؤلمـــه النــــار" هـــم تـــکانـــم نمی دهــــد! نـــوشتــــه هـــایـــم مثـــل نمــــار یومیــــه اســـت! اگـــر مقبـــول دلـــت شـــد ،بـــــدان: فقـــط بــا نیت او قامـــت بستـــه و می نویســـم. وگــرنــــه فریضـــه ایســـت پــــر از || سجـــده ی سهـــــــو || ... کــه روزی بــــرای نــوشتنـــشـــان بــایــــد، تــوبــــه کنــــم ... عـــرصه که تنــگــــ می شــود بـــه صـــرافـــت حســـاب و کتــاب مــی افتــــم! 2*2 تـــا هایـــم 2 تـــا هـــم نمی شــــود. می ترســـم.... گوشـــه ی چشمــــی مـــی انــــدازم، بـــه گوشــــه ای از آسمــــان وسیــــعت کـــه سهــــم پنجـــره هــای مـــن اســت ... زمـــزمــــه می کنـــم زیـــر لـــب: بســـم الله العزیـــز و الرحــیم الـــذی لیـــس کمثـــله شـــی و هـــو العـــزیــز و الغــفـــور فــــالله خیـــر حافــظا و هـــو ارحـــم و الـــراحمیــــن ... یکــی ازم پـــرسیــــد: منبـــع نـــوشتـــه هایــت کجاست؟! گفتــــم : زیــاد دور نیســت ؛ یکـــ وجبـــی بـغضــــم ... || مـــن ، پـــا به پـــای ایـــن نوشتـــه هــا شکســـته ام...|| التمـــاس دعـــــا. یــاعلــــی ☼
امکانات وب


Online User