●●● رویای عبور●●●
 


يـــا شيشـه احســــاس مـــرا آهـن کــــن..
يـــا بــا لغت عشــــق مرا دشمــن کـــن ..
مـــولا عطــــش کربلــــا گيجـــم کــــرد ..
قـــربان تـــو، تکليـــف مــــرا روشن کـــن ...


[ دوشنبه پنجم آبان 1393 ] [ 13:43 ] [ شکیبـا ]
دلــتنگ که ميشـــوم،

چـادرم ميشود برايم مصداق ِ حَــــرَم !

آخر بــوي کــربلا ميدهد، بوي همه خوبي ها !

عطــر مــادرم زهـرا(س) را ميدهد

گاهي که نفس کشيدن برايــــم سخت ميشود

ميــروم در هــواي چــادرم نـــفس تـازه ميکنـم...

sicn4E_497.jpg?w=497&h=280

[ دوشنبه پنجم آبان 1393 ] [ 13:39 ] [ شکیبـا ]

نــه فقـط بنـــده بــه ذات ازلـی مــی نــــازد

نـــاشــرحکــم ولایــت به ولــی مـی نــــازد

گـــر بنازد به علــی شیعـــه نـــدارد عجبـی

عجب اینجاست خــدا هم به علی مــی نـــازد

http://up.vbiran.ir/uploads/2871140548250123946_ligne_etoiles002.gif


موضوعات مرتبط: قرآن ، اهل بیت ، مهدویت ، ادبی ، عرفانی ، آثار هنری
برچسب‌ها: عجب اینجاست خــدا هم به علی مــی نـــازد
[ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 ] [ 10:13 ] [ شکیبـا ]
درباره وبلاگ

☼اینجـــا نگــارخــانـــه مــن اســت! جــایی بــرای خـــط خــطی هــای دلــــم... هیــــچ پستـــی حـــرف دلـــم را نمی زنـــد! مانـــده ام بیــن بغـــض و بغـــض ... دنیـــای مـــن دنیــای بــارانـــی اســـت! هــرچـــه کمتـــر بـدانـــی کمتـــر خیـــس خـواهـــی شـــد ... آن روز هـــا کــه بچـــه تـــر بـــودم ، وقتـــی بـــه " اللهـــم اغفـــر لــی کــل ذنـــب اذنــبتــه " دعـــایِ کمیــــل می رسیــــدم... بـــاران بـــود کــه مـــی بـــاریـــد! ایــن روزهــــا که بایـــد آدم تـــر شده باشـــم، اگـــر حـــالِ دعـــایی بـــاشــــد (کـــه نیــــست !!!!!!) ، .... دیـــگر "کیـــف تــؤلمـــه النــــار" هـــم تـــکانـــم نمی دهــــد! نـــوشتــــه هـــایـــم مثـــل نمــــار یومیــــه اســـت! اگـــر مقبـــول دلـــت شـــد ،بـــــدان: فقـــط بــا نیت او قامـــت بستـــه و می نویســـم. وگــرنــــه فریضـــه ایســـت پــــر از || سجـــده ی سهـــــــو || ... کــه روزی بــــرای نــوشتنـــشـــان بــایــــد، تــوبــــه کنــــم ... عـــرصه که تنــگــــ می شــود بـــه صـــرافـــت حســـاب و کتــاب مــی افتــــم! 2*2 تـــا هایـــم 2 تـــا هـــم نمی شــــود. می ترســـم.... گوشـــه ی چشمــــی مـــی انــــدازم، بـــه گوشــــه ای از آسمــــان وسیــــعت کـــه سهــــم پنجـــره هــای مـــن اســت ... زمـــزمــــه می کنـــم زیـــر لـــب: بســـم الله العزیـــز و الرحــیم الـــذی لیـــس کمثـــله شـــی و هـــو العـــزیــز و الغــفـــور فــــالله خیـــر حافــظا و هـــو ارحـــم و الـــراحمیــــن ... یکــی ازم پـــرسیــــد: منبـــع نـــوشتـــه هایــت کجاست؟! گفتــــم : زیــاد دور نیســت ؛ یکـــ وجبـــی بـغضــــم ... || مـــن ، پـــا به پـــای ایـــن نوشتـــه هــا شکســـته ام...|| التمـــاس دعـــــا. یــاعلــــی ☼
امکانات وب


Online User